Køb nu og spar svarende til billetgebyr eller reserver uden binding
Køb eller reserver
Alt om showet
Danmarkspremiere efteråret 2023
Hele Danmarks Musicalteater Præsenterer
The Scandinavian non-replica production of Moulin Rouge! The Musical

For første gang i Danmark

Musicalen over alle musicals

Danmarkspremiere september 2023

TRUTH
BEAUTY
FREEDOM
LOVE
Afspil
Trailer
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Group